Blog

Zmiany w prawie budowlanym – koniec absurdów?

Zmiany w prawie budowlanym – koniec absurdów?

Za 6 miesięcy wejdzie w życie ustawa, która wprowadzi znaczne zmiany w zakresie prawa budowlanego.

Deregulacja – jak czytamy w uzasadnieniu – pozwoli na “odblokowanie” procesu inwestycyjnego, dzięki temu w Polsce będzie mogło powstać więcej mieszkań.

Nowela dotyczy zmian w zakresie:

Procedur uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

Zniknie nadmierna liczba dokumentów, których wymaga się na samym starcie inwestycji, skróci się czas oczekiwania na decyzje urzędów, co z kolei wpłynie na przyłączanie nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zasad sporządzania projektu budowlanego

Nie od dziś wiadomo, że projekt techniczny często zmienia się w procesie inwestycyjnym. Teraz projekt będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Dzięki temu inwestorzy oszczędzą czas przy równoczesnym zachowaniu warunków bezpieczeństwa.

Sam projekt budowlany będzie podzielony na:

  • projektu zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu),
  • projekt architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe)
  • projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna)
Decyzji związanych z pozwoleniem na budowę

Z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zostały zwolnione: biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

Nowelizacja zakłada też, że z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, zwolnione będą między innymi instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m sześc., urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 tys. mkw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

Samowoli budowlanych

Prostsza legalizacja starych samowoli budowlanych to również ważna zmiana. Ma to zachęcić właścicieli do zgłaszania nielegalnych obiektów, dzięki czemu nadzór budowlany uzyska informację o ich istnieniu i będzie mógł sprawdzić ich bezpieczeństwo. Właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej, jeśli zgłosi do nadzoru budowlanego samowolę budowlaną (min. 20-letnią) i przedstawi ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Uproszczona procedura legalizacji ma włączyć wiele samowoli budowlanych w system kontroli okresowych.

uregulowania kwestii nielegalnego użytkowania obiektu czy doprecyzowania budzących wątpliwości i niejasnych przepisów
podniesienie zasad bezpieczeństwa

Będą wymagane ekspertyzy przeciwpożarowe w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na ochronę przeciwpożarową (np. zamiana mieszkania na lokal usługowy).